رساله طراحی شهرکتاب

مطالب دیگر:
📃مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی (فصل دوم)📃مبانی نظری وپیشینه پژوهش کم توانی هوشی یا عقب ماندگی ذهنی (فصل دوم)📃ادبیات نظری تحقیق سوابق پژوهش مفاهیم و ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل دوم)📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل دوم)📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت دانش و سازمان دانش مدار (فصل دوم)📃بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مهارت ابراز وجود (فصل دوم)📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق میل به یادگیری و فهمیدن (فصل دوم)📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم نگرش به تبلیغات اینترنتی (فصل دوم)📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مولفه های نوآوری سازمانی (فصل دوم)📃ادبیات نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه ( TEAL ) (فص📃پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI) فرم بلند📃پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)📃پرسشنامه مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)📃پرسشنامه سلامت عمومي (28- GHQ)📃پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني📃آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس (LWMAT)📃پاورپوینت حمام خان (پیرظهیری)📃پاورپوینت کاخ موزه نیاوران، کاخ صاحبقرانیه و کوشک احمد شاهی📃پاورپوینت موزه مردم شناسی گز برخوار
رساله طراحی شهرکتاب,مطالعات طراحی شهرکتاب,برنامه فیزیکی طراحی شهرکتاب,نمونه موردی طراحی شهرکتاب,ضوابط و استانداردهای طراحی شهرکتاب|31011031|xyw
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با رساله طراحی شهرکتاب

این فایل به بررسی و دانلود می پردازد .
در فرمت word قابل ویرایش و در 181 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::
در دنياي علم و دانش امروز و در عرصه فن آوري پيشرفته فردا، بحث گردآوري و ارائه اطلاعات جديد و تازه ، مسئله اي است كه بي شك بايد به آن پرداخته شود.
دانش بشري هر روزه با انبوهي از اطلاعات نو و اختراعات تازه روبرو است و همه اين دستاوردها بگونه اي شايسته ، نياز به دسته بندي و ذخيره دارند.
فهرست مطالب
مقدمه
بيان موضوع طراحي :
ضرورتهاي طراحي
اهداف طراحي
مطالعات پايه

فصل 1 : آشنايي با كتابخانه
1ـ1 تعريف كتابخانه
1ـ2 انواع كتابخانه ها و وظايف آنها
1ـ2ـ1 كتابخانه عمومي
1ـ2ـ2 كتابخانه آموزشگاهي
1ـ2ـ3 كتابخانه دانشگاهي
1ـ2ـ4 كتابخانه اختصاصي
نتايج

فصل 2 : ساختار كتابخانه
2ـ1 الگوهاي مختلف در طراحي كتابخانه
2ـ1ـ1 معماري كتابخانه و سير تحول آن
2ـ1ـ2 شناسايي الگوهاي طراحي كتابخانه
2ـ1ـ3ـ شيوه عرضه محصولات
2ـ1ـ3ـ1 فضاهاي مورد نياز در سيستم باز
2ـ1ـ3ـ1 فضاهاي مورد نياز در سيستم بسته
2ـ1ـ3ـ3 فضاهاي حداقل يك كتابخانه
2ـ2 قسمتهاي اساسي يك كتابخانه و احتياجات آن،
2ـ2ـ1 قسمتهاي عمومي كتابخانه
2ـ2ـ2 بخش هاي مربوط به كاركنان كتابخانه
2ـ2ـ3 قسمت ذخيره و حفظ كتاب
2ـ3 فضاهاي مورد نياز در يك كتابخانه دانشگاهي
2ـ3ـ1 حوزه خدمات فني
2ـ3ـ2 حوزه خدمات عمومي
2ـ3ـ3 حوزه خدمات اداري
2ـ3ـ4 حوزه خدمات پشتيباني
نتايج

فصل 3 قواعد و معيارها
3ـ1 اصول طراحي فضاهاي داخلي كتابخانه
3ـ2 استانداردهاي وسايل و تجهيزات فضاهاي مختلف
3ـ3 استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
3ـ3ـ1 اهداف و وظايف
3ـ3ـ2 سازمان و مديريت
3ـ3ـ3 نيروي انساني
3ـ3ـ4 مجموعه
3ـ3ـ4ـ1 رهنمودهاي كيفي
3ـ3ـ4ـ2 رهنمودهاي كمي
3ـ3ـ5 سازماندهي منابع
3ـ3ـ6 خدمات
3ـ3ـ7 ساختمان و تجهيزات
3ـ3ـ7ـ1 رهنمودهاي كيفي
3ـ3ـ7ـ2 رهنمودهاي كمي
3ـ3ـ8 بودجه
3ـ3ـ9 تعريف كتابخانه در نظام هاي متمركز و نيمه متمركز
3ـ4 ويژگي هاي كتابخانه اي امروزي
نتايج

فصل 4 : مطالعات تطبيقي : بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي :
4ـ1 نمونه هاي دانشگاهي
4ـ1ـ1 كتابخانه دانشكده آكستر (لويي كان) ـ
4ـ1ـ2 كتابخانه علوم دانشگاه لوس آنجلس (جيمز استرلينگ)
4ـ1ـ3 كتابخانه دانشگاه آويرو، پرتغال (آلوارسيزا)
4ـ1ـ4 كتابخانه دانشگاه لين . فلوريدا (هربرت نيومن)
4ـ2 نمونه هاي غير دانشگاهي :
4ـ2ـ1 كتابخانه ملي ايران (مهندسين مشاور پير راز)
4ـ2ـ3 كتابخانه ملي فرانسه (دومينيك پرو) ـ
4ـ2ـ4 كتابخانه مركزي سياتل (رم كولهاس)
4ـ2ـ5 كتابخانه عمومي يوسرا ـ مادريد (ادوارد آريو)
4ـ2ـ6 كتابخانه عمومي سالت ليك سيتي (موشه سفدي)
نتايج

فصل 5 : مطالعات تكميلي
5ـ1 ملاحظات نورگيري فضاها
5ـ2 ملاحظات توسعه پايدار و صرفه جويي در انرژي
5ـ3 ملاحظات تاسيساتي ويژه
5ـ4 ملاحظات هوشمندي بنا
5ـ5 سيستم ها
5ـ5ـ1 سازه طرح
5ـ5ـ2 تاسيسات و تجهيزات مكانيكي
5ـ5ـ2ـ1 سيستم هاي كنترل خودكار
5ـ5ـ2ـ2 سيستم جمع آوري آب باران
5ـ5ـ3 تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

فصل 6: مطالعات زمينه : سايت آناليز و قابليت سنجي
6ـ1 موقعيت زمين
6ـ2 همجواري ها
6ـ3 دسترسي ها
6ـ4 ديد و منظر
6ـ5 ديدها به پروژه
6ـ6 بررسي آلودگي هاي صوتي
6ـ7 شرايط اقليمي

فصل 7 : مطالعات مربوط به پروژه :
7ـ1 مباني نظري عام طرح
7ـ2 مباني طراحي معماري پروژه
7ـ3 مباني برنامه ريزي فيزيكي
7ـ3ـ1 تعيين جمعيت هدف و نوع مخاطب
7ـ3ـ2 مطالعات آماري
7ـ3ـ3 نرخ استفاده از كتابخانه در بين دانشجويان
7ـ3ـ4 محاسبه ظرفيت مجموعه
7ـ4 طرح جامع فيزيكي

فصل 8 : مدارك معماري
منابع و ماخذ